درخت لرگ بومی آسیای شرقی و قفقاز است و در سرتاسر جنگل های شمال ایران (از آستارا تا مینودشت ) در کلیه جنگل های جلگه ای به صورت درخت و درختچه دیده می شود. این درخت تاج پوشش تقریبا باز دارد. در مواقع مساعد و نمناک جست های زیادی تولید می کند.

ریشه درخت قطور سطحی است. زاد آوری بیشتر از طریق جست و ریشه جوش انجام می گیرد ، و تجدید حیات از طریق بذر به چشم نمی آید.

درخت لرگ نور پسند است و خاک های نمناک و ماسه ای را می پسندد. رویش درخت لرگ خیلی سریع است و دیر زیستی آن به نسبت کم می باشد. درخت لرگ هر ساله میوه های فراوان می دهد ؛ میوه های لرگ کوچک می باشد و در پاییز می رسند، و قطر 3-1 سانتی متری دارند.

دیواره میوه غیر گوشتی و دو بال نیم دایره ای دارد(نسبتا شبیه سامار) (برسی وضعیت کمی و تشریحی جنگل شناسی توده لرگ منطقه شول آباد استان لرستان ، نشریه : جنگل و مرتع  شماره 35 ص8 ص9) . این درخت در شرایط مساعد جفت های زیادی تولید می کند . دم ساقه آن شیار خورده و برگ های مرکب شانه ای آن خیلی بزرگ می باشد ؛ و طول آن به cm 40 می رسد؛ و به واسطه رنگ سبز رتیدوم خود زیبایی خاصی به درخت می بخشد. گل های آن در شاتون نر و ماده قرار گرفته است. هر گل نر دارای 16-8 پرچم می باشد. ولی گل آذین ماده خوشه بلندی با تعداد زیادی مادگی و دو کارپل یک حجره ای تشکیل شده و پس از بارور شدن ، میوه شفت خشک بالداری از پیوستن برگه ها تولید می شود.

Fil:Pterocarya fraxinifolia.jpg


+ نوشته شده توسط بچه های کلاس در یکشنبه یکم خرداد ۱۳۹۰ و ساعت 12:23 |